doradztwo finansowe

Tel. 012/411-41-04, 411-37-74
Fax 012/412-78-42
Mail: guf@guf.pl

DZIAŁ UBEZPIECZEŃ
Tel. 012/411-41-04

DZIAŁ KREDYTÓW
Tel. 012/411-37-74

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe zalewają rynek ogromną ilością ofert. Czy i które są korzystne zależy od konkretnej sytuacji Klienta.

Po rzetelnych analizach, pomożemy wybrać najlepszą ofertę finansową lub ubezpieczeniową, wynegocjujemy dla Państwa korzystniejsze warunki, pomożemy załatwić formalności, będziemy monitorować sprawę i czuwać nad szybkim przebie- giem procedur, a wszystko to bez zbędnych opłat i prowizji!

Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z naszych usług wynegocjujemy lepsze warunki niż otrzymaliby Państwo bezpośrednio w instytucji finansowej lub ubezpiecze- niowej.kredyty

31-426 Kraków
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 1

FORMULARZ KONTAKTOWY

Marek Słodki
Tel. kom. 504 181-071
Mail: m.slodki@guf.pl